اشنایی با تاریخ ایران

اشنایی با دین زرتشت و تاریخ ایران باستان

پیر بانو پارس

۳,۴۸۸ بازديد ۰ نظر
زرتشتیان مانند دیگر ادیان، برای نیایش به جاهایی سپند باور دارند که از دیدگاه اعتقادی و تاریخی جایگاه به‌سزایی را در باور بهدینان دارد. یکی از این‌ نیایشگاه‌ها پیر بانو پارس می‌باشد.

#عقیده ی #زرتشت درباره ی #انسان ها

۳,۶۴۹ بازديد ۰ نظر
به عقیدۀ #زرتشت مردم ذاتا گرایش به #نیکی دارند و از بدی بیزارند؛ و اگر بدآموزیهای رهبران مردمفریب و مدعیانِ دروغین نمیبود همه درستکردار وآشتی جو و#مهرپرور میشدند و با تاب و توانشان در راه #آبادانی جهان میکوشیدند .

درود.تفاوت دین زرتشت بادین های دیگر چیست؟

۳,۴۸۹ بازديد ۰ نظر
پرسش : درود.تفاوت دین زرتشت بادین های دیگر چیست؟

باور اشوزرتشت به جهان واپسین و عاقبت جهان چیست؟

۳,۴۹۶ بازديد ۰ نظر
موبد اردشیر خورشیدیان - برای درک این بخش از جهان بینی نیز ، دانستن چند اصل از باور اشوزرتشت لازم می باشد: - جهان از دو بخش«گیتایی» و«مینوی» درست شده است «براساس تاریخ نوشته شده بشر، نخستین پیامبری که از «جهان مینوی» سخن به میان آورده، اشوزرتشت می‏‌باشد»

از گات های اشو زرتشت بیا موزیم

۳,۴۷۵ بازديد ۰ نظر
ای مردم بیایید بهترین گفتار را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه ی روشن به آن بنگرید و پیش از آنکه فرصت از دست برود هر مرد و زن باید به شخصه میان راه درست ( مزدا پرستی) یا نادرست( دیو پرستی)یکی را بر گزیند، بشود که به یاری مزدا اهورا در گزینش راه درست کامیاب شوید.

اهریمن

۳,۵۲۱ بازديد ۰ نظر
اهریمن (از اوستایی انگره‌مَینیو) بدنهاد است.اهریمن پلیدی است و برای از بین بردن نیکی تلاش می‌کند ولی چون دون و پست مایه‌است و اهورامزدا آگاه بر هر چیز است پس سرانجام در پایان کار اهریمن نابود شده و اورمزد بر او چیره می‌شود و کار جهان یکسره به نیکی خواهد گرایید

مراحل عرفان در دین زرتشت چگونه است ؟

۳,۴۹۸ بازديد ۰ نظر
شناخت خداوند ، پرورش و پویایی ویژگی های نیک اخلاقی و نزدیک شدن به اهورامزدا، مهمترین هدف سفارش شده اَشوزرتشت در زندگی انسان است

زرتشتیان اصفهان :

۳,۵۱۲ بازديد ۰ نظر
اصفهان شهر بزرگی است.. اما با این وجود، این شهرِ بزرگ از لحاظِ جمعیتِ ساکن زرتشتی در آن، پس از زاهدان و اهواز کم جمعیت ترین شهر بزرگ از لحاظِ تجمعِ زرتشتی است.

سی پندار برخواسته از آیین زرتشت

۳,۴۹۱ بازديد ۰ نظر
۱- آنچه را گذشته است فراموش کن و به آنچه نرسیده است رنج و اندوه نبر۲- پیش ازپاسخ دادن اندیشه کن

نیایش آرامش و آمرزش درگذشتگان

۳,۵۳۰ بازديد ۰ نظر
ایریس تَنام. اوروانُو. یَزَمئیده. یا اَشَه اُونام. فرَوَشَه یُو" بر روان و فروهر آزاد شده نیکوکاران وپارسایان درود باد چمار (معنی) واژگانی این سرود چنین است: ایریسته (آزادشده)، اوروان (روان)، یزه مئیده (درود وستایش)، یا (همچنین)، اشه اونام (پیروان راستی، نیکان) فروشه یو (فروهر) پس از این سرود سه بار اشم وهو خوانده می شود.