اشنایی با تاریخ ایران

اشنایی با دین زرتشت و تاریخ ایران باستان

اهریمن در آیین بهی

۳,۶۰۷ بازديد ۰ نظر
ﺍﻫﺮﯾﻤﻦ در آیین مزدیسنی ﺍﻫﺮﯾﻤﻦ (ﺍﺯ ﺍﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺍﻧﮕﺮﻩﻣَﯿﻨﯿﻮ) ﺑﺪﻧﻬﺎﺩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻫﺮﯾﻤﻦ ﭘﻠﯿﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻧﯿﮑﯽ ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﭼﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﻭ ﭘﺴﺖ ﻣﺎﯾﻪﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻫﻮﺭﺍﻣﺰﺩﺍ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺍﻫﺮﯾﻤﻦ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻭﺭﻣﺰﺩ ﺑﺮ ﺍﻭ ﭼﯿﺮﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﯾﮑﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺍﯾﯿﺪ

سخنان اشو زرتشت

۳,۶۱۵ بازديد ۰ نظر
زرتشت بهترین نوع کار را خدمت بهم نوع و دستگیری از بیچارگان‌ و مستمندان دانسته است

پیر بانو پارس

۳,۵۸۱ بازديد ۰ نظر
زرتشتیان مانند دیگر ادیان، برای نیایش به جاهایی سپند باور دارند که از دیدگاه اعتقادی و تاریخی جایگاه به‌سزایی را در باور بهدینان دارد. یکی از این‌ نیایشگاه‌ها پیر بانو پارس می‌باشد.

#عقیده ی #زرتشت درباره ی #انسان ها

۳,۷۴۱ بازديد ۰ نظر
به عقیدۀ #زرتشت مردم ذاتا گرایش به #نیکی دارند و از بدی بیزارند؛ و اگر بدآموزیهای رهبران مردمفریب و مدعیانِ دروغین نمیبود همه درستکردار وآشتی جو و#مهرپرور میشدند و با تاب و توانشان در راه #آبادانی جهان میکوشیدند .

درود.تفاوت دین زرتشت بادین های دیگر چیست؟

۳,۵۸۲ بازديد ۰ نظر
پرسش : درود.تفاوت دین زرتشت بادین های دیگر چیست؟

باور اشوزرتشت به جهان واپسین و عاقبت جهان چیست؟

۳,۵۸۸ بازديد ۰ نظر
موبد اردشیر خورشیدیان - برای درک این بخش از جهان بینی نیز ، دانستن چند اصل از باور اشوزرتشت لازم می باشد: - جهان از دو بخش«گیتایی» و«مینوی» درست شده است «براساس تاریخ نوشته شده بشر، نخستین پیامبری که از «جهان مینوی» سخن به میان آورده، اشوزرتشت می‏‌باشد»

از گات های اشو زرتشت بیا موزیم

۳,۵۶۷ بازديد ۰ نظر
ای مردم بیایید بهترین گفتار را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه ی روشن به آن بنگرید و پیش از آنکه فرصت از دست برود هر مرد و زن باید به شخصه میان راه درست ( مزدا پرستی) یا نادرست( دیو پرستی)یکی را بر گزیند، بشود که به یاری مزدا اهورا در گزینش راه درست کامیاب شوید.

اهریمن

۳,۶۱۳ بازديد ۰ نظر
اهریمن (از اوستایی انگره‌مَینیو) بدنهاد است.اهریمن پلیدی است و برای از بین بردن نیکی تلاش می‌کند ولی چون دون و پست مایه‌است و اهورامزدا آگاه بر هر چیز است پس سرانجام در پایان کار اهریمن نابود شده و اورمزد بر او چیره می‌شود و کار جهان یکسره به نیکی خواهد گرایید

مراحل عرفان در دین زرتشت چگونه است ؟

۳,۵۹۰ بازديد ۰ نظر
شناخت خداوند ، پرورش و پویایی ویژگی های نیک اخلاقی و نزدیک شدن به اهورامزدا، مهمترین هدف سفارش شده اَشوزرتشت در زندگی انسان است

زرتشتیان اصفهان :

۳,۶۰۴ بازديد ۰ نظر
اصفهان شهر بزرگی است.. اما با این وجود، این شهرِ بزرگ از لحاظِ جمعیتِ ساکن زرتشتی در آن، پس از زاهدان و اهواز کم جمعیت ترین شهر بزرگ از لحاظِ تجمعِ زرتشتی است.