اشنایی با تاریخ ایران

اشنایی با دین زرتشت و تاریخ ایران باستان

زرتشتیان به دو نشان شناخته می شوند:

۱,۳۴۴ بازديد ۰ نظر

زرتشتیان به دو نشان شناخته می شوند:

: 1نشانه درونی (اندیشه و گفتار و کردار نیک)

: 2نشانه برونی یا ظاهری (سدره و کشتی)


سدره با نام اوستایی "وهومنه وَستره" به معنای لباس نیک اندیشی و کشتی با نام اوستایی" اَئیویاونگهن" به معنای کمربند، گواه ظاهری زرتشتیی بودن و شناسنامه دینی است. سدره ، باید نخستین جامعه ای باشد که بدن را بپوشاند و از جنس پنبه، کتان یا ململ و به رنگ سپید است. سپیدی آن نشانه ی پاکی، سادگی و فروتنی است. سدره از 9 تکه فراهم شده است که 9 اصل و باور دین زرتشتی را به گونه ای نمادین یادآور می سازد و بهدین با پوشیدن سدره، این 9 پیام اهورایی را همواره بر تن و جان خود حس کرده و در زندگی به کار می بندد. این باورها عبارتند از:

 

: 1باور به یکتایی اهورامزدا

: 2باور به پیامبری اشوزرتشت

: 3باور به قانون اشا (راستی و پاکی)

: 4باور به دو گوهر همزاد (سپنتامینو و انگره مینو)

: 5باور به امشاسپندان

: 6باور به جاودانگی روان

: 7باور به داد و دهش و نیکوکاری

: 8باور به سپندینگی و ارجمندی چهار آخشیج

: 9باور به فرشکرت و تازه گردانیدن جهان

‎زرتشتی زاده و زرتشتی بودن

۱,۴۹۰ بازديد ۰ نظر

زرتشتی زاده و زرتشتی بودن

" به خامه ی  موبد کامران جمشیدی "«آئین ما آئینی است جهانی و هر کس که بر پایه ی دانش و خرد و با مهر و دلبستگی بپزیرد که زرتشتی باشد و آنرا با اندیشه و گفتار و کردار نشان دهد، او زرتشتی است و نخستین و واپسین کسی که می تواند این را به او بدهد یا از او بگیرد خود اوست »

زن نماد زندگی

۲,۹۸۰ بازديد ۰ نظر

زن نماد زندگی

 

سپندارمزد روز پنجم از هر ماه و ماه دوازدهم سال است. به سپندارمزد در پهلوی سپندارمت، در اوستا «سپنته آرمئیتی» و در فارسی سپندارمزد، اسپندارمد، اسپندامذ و سفندارمز و اسفند می گویند. واژه «سپنته آرمئیتی» از دو قسمت تشکیل شده «سپنته» یا «سپند» به معنی پاک و مقدس و «آرمئیتی» به معنی فروتنی و بردباری پس «سپنته آرمئیتی» به معنی فروتنی پاک است. سپندارمزد چهارمین امشاسپند است و در عالم مینوی نماد مهربانی و بردباری و فروتنی است و در دنیای مادی نگهبان زمین است و خویشکاری دارد که همیشه زمین را خرم و آباد و با روز نگه دارد. مانند خود زمین این ایزد شکیبا و بردبار است. ایزدان آبان، دین و ارد از همکاران و یاران این امشاسپند هستند. دیو «ترومئیتی» یعنی ناخشنودی و خیره سری همستار و دشمن بزرگ سپندارمزد است نیز بیدمشک گل ویژه ی این امشاسپند است.

زادروز زرتشت

۳,۵۵۷ بازديد ۱ نظر

 زادروز اشوزرتشت بر همه ایرانیان راستین شاد و خجسته باد.

 

 

همچنین ببینید :  زادروز اشو زرتشت ، به خجستگی ٦ فروردین‌ماه، زادروز پیامبر ایرانی «اشوزرتشت»

 

روز ششم از ماه فروردین گاهشماری ایرانی زادروز زرتشت ، خورداد یا هودرو نام دارد. در این روز به باور جدید زرتشتیان پیامبر ایرانی از مادر زاده شده‌است

خیانتی به کشورمان از این بالاتر است که بگوییم ایرانیان اسلام را با آغوش باز پذیرفتند؟

 

آخوند های دروغگو و شکمباره، با شتسشوی ذهنی مردمان ایران زمین، قسمتی از جامعه را بدین باور رسانده اند که ایرانیان اسلام را با آغوش باز پذیرفتند و به جنگ اعراب نرفتند و اجازه دادند که اعراب بدون خشونت به شهرها و روستا های شان وارد شده و اسلام عزیز را بدان ها عرضه کنند.

 

البته در رابطه با توسعه این دروغ شاخدار، فقط آخوند ها مقصر نیستند، بلکه تقصیر بیشتر بر گردن کسانی است که به مجلس و محلی می روند که آخوند در آن حضور دارد و هر چه آخوند می گوید را بدون کمترین تحقیق و مطالعه ای باور می کنند.

چگونه این همه دروغ درباره آئین زرتشت ساخته شده ؟

۳,۷۸۷ بازديد ۰ نظر

چگونه این همه دروغ درباره آئین زرتشت ساخته شده ؟مکیاول سیاستمدار معروف ایتالیائی سده ۱۶ در کتاب «هنر جنگ» مینویسد« اگر بخواهی ملتی را به بردگی بکشی، فرهنگ او یعنی هویت او را درهم بشکن. و اگر فرهنگ او غیر قابل خرده گیری بود، تا آنجا که بتوانی از ابزار دروغ استفاده کن و با دروغ آنرا از پای در بیاور، چون زمانی که ابزار «راستی» را در دست نداری، دروغگوئی بزرگترین عامل پیروزی است» .

☆ آیین های ایرانی وزرتشتی ☆

۳,۷۸۵ بازديد ۱ نظر

ماه فروردین:

1- جشن نوروز ، جشن سال نو
6- زاد روز اشوزرتشت
7-11- هنگام نیایشگاه پیر هریشت در یزد
13- 19- جشن فروردینگان، فرودگ

رادمان لیث صفاری کیست آیا او را میشناسید

۳,۶۰۷ بازديد ۰ نظر

برگرفته از تاریخ سیستان و ایران

سالها ازحمله اعراب به ایران میگذشت زبان پارسی رفته رفته از مکاتبات دیوانی کنار گذاشته وبه جای آن زبان عربی اجباری ویاد داده میشد

خلفای عباسی در بغداد با اینکه خلافت خودرا مدیون ایرانیان میدانستند با تکبر وغرور خاصی ایرانیان مسلمان را موالی (برده) خوانده واز هیچگونه ظلم وستمی برآنان کوتاهی نمیکردند

در سیستان خشک سالی اتفاق افتاده بود ولی مامورین خلیفه بیرحمانه خراج ومالیات سنگینی را از دهقانان وبازرگانان طلب کرده و برای خلیفه می فرستادند تا صرف خوشگذرانی خلفای عباسی گردد

در این میان جوانمردی رویگر زاده از سیستان برمی خیزد بنامرادمان پور ماهکیا رادمان پسر لیث و چون لیث پدر او مس گر بود به صفار معروف شده بود بنا بر این در تاریخ او را بنام ( یعقوب لیث صفاری)بنیانگذار سلسه صفاری میشناسیم(سده (صده) 2 شمسی یا 8 میلادی)

او با گردآوری دلاوران سیستان ودیگر نقاط ایران زمین به جنگ با خلیفه میپردازد وتمامی سیستان وخراسان تاماورانهر ومازندران وگیلان وری واصفهان وفارس وکرمان تا قسمتی از خوزستان را از تسلط متجاوزان عرب آزاد می کند

بابک خرمدین ابرقهرمان ایرانی

۳,۷۳۴ بازديد ۰ نظر

یکی از بزرگترین جنبش هایی که برای کوتاه کردن دست تازیان در ایران آغاز شد جنبش ملیخرمدیناندر قرن دوم و سوم هجری بود ،ملت ایران که در این تباهی هیچ نقشی نداشت تا آخرین دم برای کشورشان جان فشانی کردند .خرمدینیان در آذربایجان ، گیلان و طبرستان تا دوبیست سال در برابر تازیان مقاومت کردند .در ناحیه خراسان آزاد مردی بنامیعقوب لیث صفاریتا زمانی که بیماری او را از پای در نیاورده بود در برابر تازیان مقاومت کرد.

 

 

روایت روزنامه سوئیسی از زرتشتیان ایران و روزگار آنان

زرتشتیان ایران علیرغم آن که از نظر کمی زیاد نیستند اما از جایگاه ویژه ای در ایران برخوردارند. این روزنامه می نویسد:«آنان از احترام زیادی در جامعه نزد مردم عادی برخوردارند. امید راننده تاکسی ای که در مسیر چک چک در یزد رانندگی می کند می گوید که زرتشتیان مردمانی صادق هستند. او می گوید آنان همیشه حقیقت را می گویند.
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس بین‌الملل-روزنامه سوئیسی «نئو زوریخ زایتونگ» در گزارشی به جامعه زرتشتیان ایران پرداخته است. این روزنامه می نویسد:«بسیاری از مردم در ایران به دوران باستان و این آیین باستانی احساس تعلق خاطر دارند. زرتشتیان ایران سالهاست که آتش اتشکده های شان را افروخته نگاه داشته اند در چک چک مهم ترین اتشکده و بنای مذهبی زرتشتیان در ایران چوب را در اتش می سوزانند تا نور آن شعله ور و روشن باقی بماند. در این محیط صحرایی می توانید از زیبایی های اطراف آن نیز لذت ببرید.