اشنایی با تاریخ ایران

اشنایی با دین زرتشت و تاریخ ایران باستان

رادمان لیث صفاری کیست آیا او را میشناسید

۳,۳۷۹ بازديد ۰ نظر

برگرفته از تاریخ سیستان و ایران

سالها ازحمله اعراب به ایران میگذشت زبان پارسی رفته رفته از مکاتبات دیوانی کنار گذاشته وبه جای آن زبان عربی اجباری ویاد داده میشد

خلفای عباسی در بغداد با اینکه خلافت خودرا مدیون ایرانیان میدانستند با تکبر وغرور خاصی ایرانیان مسلمان را موالی (برده) خوانده واز هیچگونه ظلم وستمی برآنان کوتاهی نمیکردند

در سیستان خشک سالی اتفاق افتاده بود ولی مامورین خلیفه بیرحمانه خراج ومالیات سنگینی را از دهقانان وبازرگانان طلب کرده و برای خلیفه می فرستادند تا صرف خوشگذرانی خلفای عباسی گردد

در این میان جوانمردی رویگر زاده از سیستان برمی خیزد بنامرادمان پور ماهکیا رادمان پسر لیث و چون لیث پدر او مس گر بود به صفار معروف شده بود بنا بر این در تاریخ او را بنام ( یعقوب لیث صفاری)بنیانگذار سلسه صفاری میشناسیم(سده (صده) 2 شمسی یا 8 میلادی)

او با گردآوری دلاوران سیستان ودیگر نقاط ایران زمین به جنگ با خلیفه میپردازد وتمامی سیستان وخراسان تاماورانهر ومازندران وگیلان وری واصفهان وفارس وکرمان تا قسمتی از خوزستان را از تسلط متجاوزان عرب آزاد می کند

بابک خرمدین ابرقهرمان ایرانی

۳,۴۸۹ بازديد ۰ نظر

یکی از بزرگترین جنبش هایی که برای کوتاه کردن دست تازیان در ایران آغاز شد جنبش ملیخرمدیناندر قرن دوم و سوم هجری بود ،ملت ایران که در این تباهی هیچ نقشی نداشت تا آخرین دم برای کشورشان جان فشانی کردند .خرمدینیان در آذربایجان ، گیلان و طبرستان تا دوبیست سال در برابر تازیان مقاومت کردند .در ناحیه خراسان آزاد مردی بنامیعقوب لیث صفاریتا زمانی که بیماری او را از پای در نیاورده بود در برابر تازیان مقاومت کرد.

 

 

روایت روزنامه سوئیسی از زرتشتیان ایران و روزگار آنان

زرتشتیان ایران علیرغم آن که از نظر کمی زیاد نیستند اما از جایگاه ویژه ای در ایران برخوردارند. این روزنامه می نویسد:«آنان از احترام زیادی در جامعه نزد مردم عادی برخوردارند. امید راننده تاکسی ای که در مسیر چک چک در یزد رانندگی می کند می گوید که زرتشتیان مردمانی صادق هستند. او می گوید آنان همیشه حقیقت را می گویند.
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس بین‌الملل-روزنامه سوئیسی «نئو زوریخ زایتونگ» در گزارشی به جامعه زرتشتیان ایران پرداخته است. این روزنامه می نویسد:«بسیاری از مردم در ایران به دوران باستان و این آیین باستانی احساس تعلق خاطر دارند. زرتشتیان ایران سالهاست که آتش اتشکده های شان را افروخته نگاه داشته اند در چک چک مهم ترین اتشکده و بنای مذهبی زرتشتیان در ایران چوب را در اتش می سوزانند تا نور آن شعله ور و روشن باقی بماند. در این محیط صحرایی می توانید از زیبایی های اطراف آن نیز لذت ببرید.

بنیان های زندگانی

۳,۴۲۱ بازديد ۰ نظر

(فروزه هایی مزدایی - انسانی)

1-سِپَنتامینوSpentâmainyuیا “گوهر افزایندگی” فروزه ی آفرینندگی اهورامزداست. از این فروزه است که آفرینش پدید آمده است. این قلمرو همواره می افزاید و می گسترد و به پیش می برد و از آن است که ما انسانها نیز آفریننده می باشیم.

نگاهی به دین زرتشت

۳,۴۹۸ بازديد ۰ نظر

نگاهی به دین زرتشتی

 


 

 

شناخت و آموختن درست از دین بهی زرتشتی بر همه ما شایسته و بایسته است، آنهم در روزگاری که دست هایی آشکارا در پی تخریب این دین پاک اهورایی هستند واز هر دروغ، تهمت و نیرنگی برای اهداف شوم خود فرو نمی گذارند.

دروغ سازی و دشمنی برخی مسلمان ها با دین پاک زرتشتی

۳,۳۷۱ بازديد ۰ نظر

دروغ سازی و دشمنی برخی مسلمان ها با دین پاک زرتشتی

چندی است که ایرانیان اندیشمند بیشتر از هر زمان دیگری پی به ارزش اندیشه های اشوزرتشت برده اند و با وجود تمام باید ها و نبایدهایی که حکومت اسلامی بر آنها روا داشته در پی بازگشت به دین زرتشتی هستند.

در مورد جشن چهارشنبه‌ سوری ؟ !

۳,۴۹۹ بازديد ۰ نظر

در مورد جشن چهارشنبه‌ سوری ؟ !

کورش نیکنام، موبد زرتشتی و پژوهشگر در آداب و سنن ایران باستان، عقیده دارد

که چهارشنبه سوری هیچ ارتباطی با ایران باستان و زرتشتیان ندارد و شکل گیری این مراسم را پس از حمله اعراب به ایران می داند. او در این باره می گوید: "ما زرتشتیان در کوچه ها آتش روشن نمی کنیم و پریدن از روی آتش را زشت می دانیم.

باور و جهان بینی

۳,۳۹۳ بازديد ۰ نظر

بنگر ـ بپرس ـ‌ بشنو ـ بیندیش ـ برگزین

 

زندگی برآمده ای از گزینش های ماست

دین چیست؟ خدا چیست؟ کجاست؟ زندگی چیست؟ چه هدفی دارد؟ من چیستم؟ کیستم؟ چرا هستم؟ هدف چیست؟ چرا شاد نیستم؟ شادی چیست؟ چرا خوشبخت نیستم؟ خوشبختی چیست؟ راست چیست؟ دروغ کدام است؟ نیکی چیست؟ بدی کدام است؟

درگذشت- تن، جان، روان

۳,۳۸۸ بازديد ۰ نظر
دانش روز به ما می آموزند که در این جهان هیچ چیز از بین رفتنی نیست و هرچه هست دگرگونی و تغییر شکل و فرم است. هیچ انرژی و نیرویی از بین نرفته و تنها به گونه های دیگر انرژی دگرگون می شود. ماده نیزکه خود گونه ای انرژی یا بهتر بگوییم انرژی انبوه و توده شده است، یا در یک فرآیند واپاشی و یا درهم آمیختگی با دیگر ماده ها دگرگون می شود. بنابراین انسان نیز، که خود توده ی انبوهی از انرژی هاست، که در فرهنگ زرتشتی به نام های تن و جان و روان شناخته می شوند، در چارچوب همین قانون مندی قرار می گیرد زیرا که او نیز بخشی از همین آفرینش است.

آموزش دین دبیره

۳,۳۹۸ بازديد ۰ نظر

آموزشدین دبیره

 

 

◄خودآموز خط اوستایی (کسروی)

دانلود

◄خودآموز خط اوستایی (انجمن موبدان)

دانلود

◄خودآموز خط و زبان اوستایی (هاشم رضی) بخش اول

دانلود

◄زبان و خط اوستایی

دانلود

 

 

صفحه کلید اوستایی آنلاین

* فونت اوستایی

دانلود

* فونت رونویسی اوستایی

دانلود

* فونت جاماسپ

دانلود

* فونت ویستاسپ

دانلود

* فونتHUTAOSA

دانلود

*فونت اوستا ویندوز

دانلود

* فونت اوستا مانوس

دانلود

* فونت اهورا مزدا ، اوستا

دانلود

*

 

*

 

*

 

◄راهنمای تایپ واژه ها

دانلود

   

* چم کوتاهواره ها (انگلیسی)

دانلود

* گویش و نوشتن واژه ها (انگلیسی)

دانلود

* واژگان زبان اوستایی (انگلیسی)

دانلود

* چم واژگان پرکاربرد اوستا (انگلیسی)

دانلود

* گویش واژگان آوادار و بی آوا (انگلیسی)

دانلود

*خودآموز زبان اوستایی (انگلیسی)

دانلود

* خلاصه آموزش اوستا (انگلیسی)

دانلود

* راهنمای آموزش اوستا (انگلیسی)

دانلود

*

 

*

 

 

صفحه کلید اوستایی آنلاین