آرشیو فروردین ماه 1398

اشنایی با دین زرتشت و تاریخ ایران باستان

برگردان وتفسیر سرود «اشم وهو» چیست ؟

۳,۱۸۹ بازديد ۰ نظر
پاسخ سرود «ا«شم وهو» که در اوستا چنین آمده است: اَشِم وُهو. وَهیشتِم اَستی. اوشتا اَستی. اوشتا اَهمایی. هیَت اَشایی. وَهیشتایی. اَشِم؛ اشویی بهترین گزینش است. روشن روانی (خوشبختی) است. این چنین خورسندی برای پوینده ای است که خواهان بهترین اشویی باشد.( اشویی را تنها برای ارزش اشویی خواستار باشد) اشویی چیست؟ بینش زرتشت هنجاری درست رادر ساختارهستی، زندگی مردم و همه ذره های آفرینش بیان کرده است که نام آن در اوستا به گونه های «اشا»، «اشم» و «اشه» آمده است. در گویش پارسی می توان واژگان راستی، درستی، پاکی و نیکی و همانند آنها را برایش بیاوریم. این سرود یکی از سرودهای نغز اوستاست وبارها در نیایش سروده می شود.

نماز در دین بهی

۳,۱۹۶ بازديد ۰ نظر
(نـیـایـش(نماز) در دیـن و آیـیـن زرتشت پیامبر ایرانی
(لازم به توضیح است که نماز پنج گانه در دیانت زرشتی بیش از 3700 سال دینی زرتشتی قدمت دارد و از هیچ دین دیگری گرفته نشده است.)

دیدگاه های زرتشتیان به آتش در هفت جمله خلاصه می شود.

۳,۱۹۳ بازديد ۰ نظر

دیدگاه های زرتشتیان به آتش در هفت جمله خلاصه می شود.

ایام هفته در دین زرتشت

۳,۲۰۳ بازديد ۰ نظر
✅کیوان شید (شنبه) : نخستین روز هفته به نام کیوان شید نامگذاری شده است که تشکیل شده است از کیوان + شید . کیوان بعد از مشتری بزرگترین سیاره شمرده میشود که 700 برابر زمین است. آنرا زحل نیز نامیده اند. شید نیز به معنای نور و روشنایی است. از این رو، روز نخست ایرانی حکایت از سیاره روشن و نورانی را دارد .

هومت،هوخت،هورشت

۳,۱۹۴ بازديد ۰ نظر

در فرهنگ کهن زرتشتی سخنان نمادگونه بسیار را می‌توان یافت که به نوعی بیان‌گر ارزشهای دینی و فرهنگی زرتشتی می‌باشند ولی شاید باارزش‌ترین آنها «اندیشه‌نیک – گفتار نیک – کردار نیک» می‌باشد

گات ها یا سرودهای وَرجاوند زرتشت دارای پنج بخش است وچون نگینی در میان هفتاد و دوهات یسنا جای دارد. گات های پنج گانه عبارتند ازاهنَوَد، اُشتَوَد، سپنتَمَد، وُهوخشَتر، وَهیشتُوایشت؛ گاتها درهفده سرود وبا پنج آهنگ فراهم شده است.

جایگاه سوگواری در دین زرتشت

۳,۱۹۹ بازديد ۰ نظر

درفرهنگ باستانی ایران پس از پایان زندگی مادی برای هر مرتو (:انسان)، واژه مرگ را به کار نمی بردند چون باور داشتند پایان زندگی مادی آغاز زندگی مینوی خواهد بود. بنابراین از واژه درگذشت استفاده می کردند. درگذشت با مرگ و نیستی تفاوت دارد.

..{گام های رازوری (:عرفان) دردین زرتشت}.

۳,۱۹۱ بازديد ۰ نظر

شناخت خداوند، پرورش و پویایی ویژگی های اخلاقی و نزدیک شدن به اهورامزدا(:دانایی وآگاهی بیکران)، برجسته ترین آماج (:هدف) سفارش شده اَشوزرتشت در زندگی مرتوگان (:انسان) است.

امام‌جمعه اصفهان در گفت‌وگو با «قانون»

۳,۱۸۶ بازديد ۰ نظر
برخورد با سنت زرتشتیان سبب اختلاف دینی می‌شود
جشن سده، یکی از جشن‌های سنتی و دیرینه ایرانیان است که در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه برگزار می‌شود. در این جشن، آتش‌ افروخته می‌شود و مردمان در گردآوردن هیزم با یکدیگر مشارکت می‌کنند و بدین ترتیب جشن سده به نوعی جشن همکاری و همبستگی مردمان است

در دین زرتشت پیوند همسری (پیوکانی) کاری نیک است. بنیادی است که یک زن و یک مرد را به نام همسر به هم وابسته می کند تا توانایی شان در سازنگی و پیشرفت آفرینش رسایی یافته و شادی آنها افزوده شود و خوشبختی شان بیشتر گردد