#عقیده ی #زرتشت درباره ی #انسان ها

اشنایی با دین زرتشت و تاریخ ایران باستان

#عقیده ی #زرتشت درباره ی #انسان ها

۳,۷۵۹ بازديد ۰ نظر
به عقیدۀ #زرتشت مردم ذاتا گرایش به #نیکی دارند و از بدی بیزارند؛ و اگر بدآموزیهای رهبران مردمفریب و مدعیانِ دروغین نمیبود همه درستکردار وآشتی جو و#مهرپرور میشدند و با تاب و توانشان در راه #آبادانی جهان میکوشیدند .به عقیدۀ #زرتشت مردم ذاتا گرایش به #نیکی دارند و از بدی بیزارند؛ و اگر بدآموزیهای رهبران مردمفریب و مدعیانِ دروغین نمیبود همه درستکردار وآشتی جو و#مهرپرور میشدند و با تاب و توانشان در راه #آبادانی جهان میکوشیدند . وی تصریح میکند که شر و بدی نه متعلق به جهان #انسانها بلکه از آنِ اقلیم هفتم است که اقلیم دیواها است، و دیواها این شر و بدی را گسترانده مردم را با وعدههای دروغین و فریبا شیفتۀ متاع دنیائی کرده در دلهایشان آرزوی جاودانگی نهادهاند و ب ه این وسیله به دست این فریبخوردگانْ خشونت میپراکنند و جهان را به مردم را از فطرت خویش 1 تباهی میکشانند و بشر را به سوی نابودی سوق میدهند . بیگانه میسازد نیروی دیومنشی است که به درون انسانهای کجاندیش حلول میکند و آنها را به این نیروی دیومنش که اَنگرَهمَنیو 2 دیوهای خشم آور و تبهکار وآزمند و کینهورز مبدل میسازد. (منش خبیث) نام دارد ازآغاز آفرینش با بشر زاده شده؛ همانگونه که سپَنتامَنیو (منش مقدس) انگرهمنیو همواره انسان را به سوی بدی و فساد سوق میدهد، و سپنتامنیو 3 نیز با او زاده شده است . اورا به طرف نیکی و عدالت رهنمائی میکند . انسان خردمندی که از سپنتامنیو پیروی کند و نیکوکاری پیشه سازد و با کار وکوشش خود جهان را آباد کند، خدا ازاو خشنود میشود و در زندگی اخروی خوشبختی ابدی به او عطا خواهد کرد؛ ولی بی خردی که تابع انگرهمنیو شود و با پیروی از فرمان دیواها بدکرداری پیشه کند و امنیت وآرامش مردم را از بین ببرد، در آخرت به 4 بدترین کیفرها و عذاب جاویدان گرفتار خواهد آمد. آنچه درتعالیم زرتشت توجه محققان را به خود جلب میکند آنکه او برخلاف انبیای سامی خودش را احیاکنندۀ ادیان پیش ازخودش اعلام نمیکند، بلکه با دینهای موجود به مبارزه برخاسته و به جای آنکه درص دد پالودن آنها باشد درتلاش براندازی آنها است ، و مجموعۀ تعالیمی که ارائه میکند برای جوامع اطراف او تازگی دارد. انبیای سامی در هر جامعهئی که بودند دنبالهروانِ پیامبرانِ قبیلهئیِ خودشان بودند، و میکوشیدند که آندسته ازتعالیمی که کهنه و فرسوده بود را اصلاح کنند و به صورتی مقبول ارائه دهند که با زندگی جامعه درزمان آنها سازگار باشد . مثلا موسا در قوم عبری دنباله رو نیاکانش یعقوب و اسحاق و ابراهیم بود . بعدها در قبیلۀ او عیسا آمد تا دین موسا را از آلایشها بزداید و تعالیم موسا که درکتاب دینی یهود بود اساس دین اورا تشکیل داد. پیامبر اسلام نیز خود را ادامه دهندۀ راه همۀ انبیای اسرائیلی اعلام کرد و به رسمیت شناختن آن ادیان و قبول احکام کتابهای دینی یهود و مسیحی را بخش جدائی ناپذیر اسلام اعلام کرد. ولی زرتشت با یک اقدام انقلابی برضد همۀ مظاهر دینی شورید و همه را ساخته و پرداختۀ دیوانِ مردمفریب خوانده به آنها اعلام مبارزه کرد. یعنی او دینی آورده بود که تعالیمش کاملا #انقلابیبود و زندگی #عقیدتی مردم را زیرورو میکرد و #عدالتی #آرمانی را تعلیم میداد که تا آنزمان برای مردم جهان ناشناخته بود. بن مایه: .3 بند ،33 یسنا . 5 بند ،32 یسنا .6 بند ،30 یسنا -1 . 4بند ،49 یسنا -2 .3 -2 بندهای ،30 یسنا -3
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.