قهرمانان تاریخ ایران

اشنایی با دین زرتشت و تاریخ ایران باستان

معرفی 40 تن از نام آوران تاریخ ایران زمین

۱,۱۳۵ بازديد ۰ نظر
معرفی 40 تن از نام آوران تاریخ ایران زمین

در این بخش از تاپ تن های تاریخ، به تن از بزرگان و نام آوران تاریخ ایران باستان و همچنین تاریخ اساطیری ایران و نام های گرانمایگان ایران باستان همراه با توضیح کوتاهی از ایشان پرداخته ایم. این لیست فقط به بزرگان ایران باستان و قهرمانان اساطیری ایران زمین پرداخته است. گفتنی است که ترتیب این نام ها فقط بر اساس تاریخ زندگانی آنان بوده است.