زرتشتیان ، ایران اهورامزدا ،زرتشتی شدن،دین اشوزرتشت :

اشنایی با دین زرتشت و تاریخ ایران باستان

در مورد جشن چهارشنبه‌ سوری ؟ !

۳,۲۷۴ بازديد ۰ نظر

در مورد جشن چهارشنبه‌ سوری ؟ !

کورش نیکنام، موبد زرتشتی و پژوهشگر در آداب و سنن ایران باستان، عقیده دارد

که چهارشنبه سوری هیچ ارتباطی با ایران باستان و زرتشتیان ندارد و شکل گیری این مراسم را پس از حمله اعراب به ایران می داند. او در این باره می گوید: "ما زرتشتیان در کوچه ها آتش روشن نمی کنیم و پریدن از روی آتش را زشت می دانیم.