دین زرتشت اشنایی با دین زرتشت زرتشتی شدن اعیاد باستانی

اشنایی با دین زرتشت و تاریخ ایران باستان

☆ آیین های ایرانی وزرتشتی ☆

۳,۳۱۳ بازديد ۱ نظر

ماه فروردین:

1- جشن نوروز ، جشن سال نو
6- زاد روز اشوزرتشت
7-11- هنگام نیایشگاه پیر هریشت در یزد
13- 19- جشن فروردینگان، فرودگ