افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان

اشنایی با دین زرتشت و تاریخ ایران باستان

چگونه این همه دروغ درباره آئین زرتشت ساخته شده ؟

۳,۲۶۳ بازديد ۰ نظر

چگونه این همه دروغ درباره آئین زرتشت ساخته شده ؟مکیاول سیاستمدار معروف ایتالیائی سده ۱۶ در کتاب «هنر جنگ» مینویسد« اگر بخواهی ملتی را به بردگی بکشی، فرهنگ او یعنی هویت او را درهم بشکن. و اگر فرهنگ او غیر قابل خرده گیری بود، تا آنجا که بتوانی از ابزار دروغ استفاده کن و با دروغ آنرا از پای در بیاور، چون زمانی که ابزار «راستی» را در دست نداری، دروغگوئی بزرگترین عامل پیروزی است» .