زرتشتیان . ایران اهورامزدا .زرتشتی شدن.دین اشوزرتشت :

اشنایی با دین زرتشت و تاریخ ایران باستان

نگاهی به دین زرتشت

۳,۲۸۰ بازديد ۰ نظر

نگاهی به دین زرتشتی

 


 

 

شناخت و آموختن درست از دین بهی زرتشتی بر همه ما شایسته و بایسته است، آنهم در روزگاری که دست هایی آشکارا در پی تخریب این دین پاک اهورایی هستند واز هر دروغ، تهمت و نیرنگی برای اهداف شوم خود فرو نمی گذارند.